ระบบอาคารพาณิชย์อัจฉริยะ

ตรวจสอบการใช้พลังงานและคุณภาพอากาศภายในอาคาร และการทำงานของระบบแบบเรียลไทม์ ควบคุมระบบต่างๆจากทางไกล ลดการใช้พนักงานประจำอาคารและเพิ่มความสามารถในการคาดการ์ณการซ่อมบำรุง เพื่อลดโอกาสในการเกิดการขัดข้องขึ้นอย่างกระทันหัน

การทำงานของระบบ

ผลลัพท์ที่ได้

ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น

การตรวจสอบการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้จัดการอาคารสามารถลดการใช้พลังงานในส่วนที่ไม่จำเป็นลงได้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อุปกรณ์ IoT ที่สามารถควบคุมได้จากระยะไกลและข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมบริหารอาคารสามารถควบคุมและตั้งค่าระบบอัตโนมัติให้แก่ระบบต่างๆที่จำเป็นต่อตัวอาคาร

ลดค่าซ่อมบำรุงระบบ

เทคโนโลยีคาดการณ์การซ่อมแซมระบบ ทำให้ทีมบริหารของอาคารสามารถจัดตารางการซ่อมบำรุงได้ล่วงหน้า ส่งผลให้โอกาสการเกิดการขัดข้องและค่าบำรุงรักษานั้นลดลง

ตัวอย่างการใช้งาน

เรื่องราวความสำเร็จ