ระบบการเกษตรอัจฉริยะ

ดึงข้อมูลเชิงลึกจากสภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์ เพื่อจัดสรรการใช้ทรัพยากรทั้งในการเพิ่มผลผลิตจากพืชและฟาร์มปศุสัตว์ ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีอยู่ในมือ การเกษตรแบบ Precision Farming จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เกษตรกรสามารถติดตามสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่อยู่ศัยของสัตว์ รวมทั้งตั้งการทำงานอัตโนมัติให้กับระบบต่างๆภายในฟาร์ม

การทำงานของระบบ

ผลลัพธ์ที่ได้

เพิ่มผลผลิต

ช่วยเกษตรกรจัดสรรการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น น้ำ ปุ๋ย และอื่นๆ ในปริมาณที่พอดี ส่งผลให้โอกาสการเกิดของเสียลดลง ผลผลิตและผลกำไรที่ได้เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพด้านการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น

เปลี่ยนระบบต่างๆให้เป็นแบบอัตโนมัติ เช่าน ระบบรดน้ำ ให้ปุ๋ย กำจัดศัตรูพืช ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลาและลดการใช้แรงงานคนลง

เพิ่มความยืดหยุ่นในการควบคุม

ความสามารถในการการควบคุมจากระยะไกลช่วยให้เกษตรกรมีความยืดหยุ่นและความแม่นยำในการควบคุมดูแลพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างการใช้งาน

เรื่องราวความสำเร็จ