อุตสาหกรรม 4.0

เชื่อมรอยต่อระหว่าง IT & OT พัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในสายการผลิต นำข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องจักรแบบเรียลไทม์มาวิเคราะห์ และใช้เป็นหลักในการช่วยตัดสินใจ รวมถึงคาดการณ์ช่วงเวลาในการซ่อมบำรุง

การทำงานของระบบ

ผลลัพธ์ที่ได้

เพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต

ช่วยผู้ประกอบการพัฒนาและปรับกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและลดโอกาสในการเกิดของเสีย

ตัวช่วยในการตัดสินใจ

ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์สามารถช่วยให้ทีมบริหารตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงการควบคุมคุณภาพ

ตรวจสอบและควบคุมการผลิตแบบเรียลไทม์ ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่สม่ำเสมอ และลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด

ตัวอย่างการใช้งาน

เรื่องราวความสำเร็จ

industry_use_case


ระบบโรงงานอัจฉริยะ

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้นำตัวเซนเซอร์ IoT และอัลกอริทึมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย (Predictive Analytics) เข้ามาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้ค่าบำรุงรักษา ความล่าช้า และอัตราการยกเลิกการผลิตของโรงงานลดลง