เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอโอธิงส์ จำกัด (loThings Company Limited)

เป็นบริษัทในกลุ่มเบญจจินดา (Benchachinda) ที่ให้บริการครบวงจรทางด้านเทคโนโลยีมากว่า 60 ปี บริษัทของเรา “IoThings” เป็นคำที่ย่อมาจากคำว่า ‘Internet of Things” หมายถึงการเชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าหากัน เพื่อให้คุณได้สัมผัสความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet of Things (IoT) ครบทุกรูปแบบ ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา, จำหน่าย, ติดตั้งและดูแลหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็น บ้าน, คอนโดมิเนียม, ออฟฟิศ, โรงแรมรวมไปถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ เราอยากช่วยให้คนไทยใช้ชีวิตได้อย่าง ‘Smart’ มากขึ้น และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี IoT ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันทุกคนง่ายและสะดวกขึ้นได้ในราคาที่ไม่แพงอย่างที่คิด สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตในอนาคต

ผู้บริหาร

คุณเบญจ เบญจรงคกุล

กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์
อดีต ผู้จัดการ Accenture

คุณณพัชร อัมพุช

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ, คลาวด์ เอชเอ็ม